FIREBREAK PHOTO COMPETITION (CYSTADLEUAETH CYFNOD CLÔ)

Submit your best Derw Coffee ‘Firebreak Lockdown’ photo for your chance to win some amazing prizes! We want everyone to feel connected through these tough two weeks, and to keep occupied in a fun and positive way.

 

Prizes:

£100 of 1st place and 2nd place prizes! Oodles of Derw, Mugrun, and Cwyr Copa products!

 

Cold Brew Coffee Derw Coffee Firebreak Photo Competition


What we are looking for:

- A photo that contains a bottle of Derw Coffee

- Creativity! Show us how you are making the most of the lockdown. What type of photo will you take? Funny? Beautiful? Clever? It’s up to you.Rules:

  1. Each entrant can submit up to 3 photos.
  2. Deadline for submissions is Sunday 8th November, 5pm.
  3. Submit by posting your photo on Instagram and/or Facebook with the caption ‘Derw Coffee Firebreak Photo Competition’ and any other description you would like to add. Make sure you tag Derw Coffee in your post! If you don’t tag us, we won’t see the entry!
  4. Photos must comply with the rules of the firebreak lockdown - we’re all in this together.

 

Prizes:

1st place will win Derw, Mugrun and Cwyr Copa products worth £70. 2nd place will win Derw products worth £30. 

 

This competition is not affiliated with or sponsored by Instagram or Facebook. Winners will be chosen by Derw Coffee. Prizes will be delivered for free to Anglesey, Bangor, Caernarfon, Bethesda, and Conwy County. We love @mug_run and @cwyrcopa_waxwraps for their amazing products, and for their support of this competition.

 

Thank you. Have fun and pob lwc! :)

 

******************************************************************************************
Anfonwch eich llunia gora o Goffi Derw yn ystod y Cyfnod Clô ar gyfer siawns am ennill! Rydym ni eisiau i bawb teimlo eu bod wedi cysylltu trwy’r 2 wythnos nesaf, ac i gadw’n brysur mewn ffordd bositif!
Gwobrau werth cyfanswm o £100 ar gyfer enillydd 1af ac 2il. Llwythi o chynnyrch Derw, MugRun a Cwyr Copa Wax Wraps.

Beth ydym eisiau:

- Llun sy’n cynnwys potel o Goffi Derw
- Creadigrwydd! Dangoswch sut ydych yn gallu cael hwyl yn ystod clô. Pa fath o lun fyddwch yn tynnu? Gwirion? Hardd? Clyfar? Mae fyny i chi!

Rheolau:

1. Fedrwch gyflwyno fyny at 3 llun.
2. Dyddiad cau yw Dydd Sul, 8fed Tachwedd, 5yh.
3. Cyflwynwch trwy bostio eich lluniau ar Instagram a/neu Facebook gyda’r capsiwn ‘Cystadleuaeth Cyfnod Clô Coffi Derw’ ac unrhyw ddisgrifiad arall ydych chi eisiau adio! GWNEWCH YN SIŴR EICH BOD YN TAGIO DERW COFFEE YN EICH POST! Os nad ydych yn tagio ni, ni fyddwn yn weld eich llun.
4. Gwnewch yn siŵr fod eich llun yn cydymffurfio gyda rheolau’r llywodraeth ynglŷn â’r cyfnod clô.

Gwobrau:

1af yn ennill cynnyrch Derw, Mugrun a Chwyr Copa werth £70. 2il yn ennill cynnyrch Derw werth £30.

 

Nid yw’r gystadleuaeth yma yn gysylltiedig neu wedi noddi gan Instagram neu Facebook. Fydd enillydd yn cael eu dewis gan Derw Coffee. Fydd gwobrau yn cael eu postio am ddim i Ynys Môn, Bangor, Caernarfon, Bethesda a Sir Conwy. Rydym yn caru cynnyrch Mug_run a Cwyr Copa Wax Wraps ac eisiau diolch nhw yn fawr iawn am fod mor gefnogol. diolch!

POB LWC A MWYNHEWCH!